מחקר וייעוץ

מחקר

המרכז שואף לספק ללקוחות מחקרים יישומיים – מחקרים שימושיים. ברוב המקרים מסמכים אלו יכללו שני חלקים:

 • החלק הראשון יהיה סיכום של מגמות מדעיות, טכנולוגיות ושיטות ייצור, אשר עשויות להשפיע על החיים הכלכליים,
  החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והארגוניים שלנו.
 • החלק השני יציע ללקוח העסקי \ הפרטי מספר תסריטים עתידיים אפשריים להתמודדות עם המגמות הללו באופן יצירתי
  ופרודוקטיבי.

המטרה של כל מחקר כזה היא לעזור ללקוח לדמיין דרכים חלופיות לעשות דברים.
שירות זה מהווה פתרון מצוין ליועצים ארגוניים הזקוקים למידע מהימן על מנת לספק ללקוחות שלהם את השירות הטוב ביותר.

ייעוץ

שירותי הייעוץ שלנו כוללים חמישה שלבים:

 • שלב הראיון בו אנו מראיינים את אנשי המפתח של הארגון ומבקשים מהם למלא שאלוני SWOT/PEST ראשוניים.
 • שלב הסיכום הראשוני בו אנו מספקים פרופיל ארגון ראשוני, המבוסס על ה-SWOT/PEST
  המציג את האתגרים, על פי תפיסת הלקוח, ומשווים אותם למגמות עכשוויות.
 • שלב הסקירה בו אנו משווים בין ניתוח ה- SWOT/PEST של הלקוח לבין שלנו. בשלב הזה הלקוח מנסח מחדש את הניתוח שלו.
 • שלב הליווי בו אנו מלווים את הלקוח במהלך יום עבודה ואוספים מידע, המאפשר לנו להשוות את הניתוח החדש של הלקוח עם
  אופן העבודה שלו בשטח, על מנת לקבל החלטות.
 • שלב הסיכום האחרון בו אנו כותבים את הדו"ח הסופי ומציעים פתרונות מעשיים להטמעה.

שירות זה מיועד לפרטים או לארגונים שיש להם רעיון כללי לגבי דרכי הפעולה, אך זקוקים להבהרה והכוונה על מנת להשיג את
מטרתם. יועצים ארגוניים גם כן יכולים להשתמש בשירות זה כשירות משלים לשירותים שלהם.